RH 1995:249

Utvisning. - Referat nr 21 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Häleri, grovt brott: Personbilen PXT 249 av fabrikat Volvo 855 Turbo, värd cirka 200 000 kr, stals i Saltsjö-Boo någon gång under tiden den 30 juni till den 11 juli 1994. T.P. har därefter, sannolikt den 15 juli 1994, hämtat bilen på Arlanda varefter hon fört bilen ut ur landet, trots att hon insett att den frånhänts annan genom brott. Hennes befattning med fordonet har varit ägnad att försvåra återställandet till rätte ägaren. Brottet är grovt på grund av fordonets höga värde och då förfarandet varit ett led i organiserad brottslighet.

Häleri, grovt brott: Personbilen PUN 405 av fabrikat Volvo 855, Turbo, värd cirka 300 000 kr, stals i Stockholm någon gång under tiden 7-8 oktober 1994. T.P. har därefter i oktober 1994 hämtat bilen på Arlanda varefter hon fört bilen ur landet, trots att hon insett att den frånhänts annan genom brott. Hennes befattning med fordonet har varit ägnad att försvåra återställandet till rätte ägaren. Brottet är grovt på grund av fordonets höga värde och då förfarandet varit ett led i organiserad brottslighet.

Häleri, grovt brott: Personbilen PHW 385 av fabrikat Volvo 855, Turbo, värd cirka 325 000 kr, stals i Solna någon gång under tiden 19-20 oktober 1994. T.P. har därefter, sannolikt den 25 oktober 1994, hämtat bilen på Arlanda varefter hon fört bilen ut ur landet trots att hon insett att den frånhänts annan genom brott. Hennes befattning med fordonet har varit ägnad att försvåra ett återställande. Brottet är grovt på grund av fordonets höga värde och då förfarandet varit ett led i organiserad brottslighet.

Häleri, grovt brott: Personbilen KWG 217 av fabrikat Volvo 855, Turbo, värd cirka 300 000 kr, stals på Lidingö någon gång under tiden den 17-18 januari 1995. T.P. har därefter den 28 januari 1995 hämtat bilen på Arlanda i syfte att föra den ut ur landet trots att hon insett att den frånhänts annan genom brott. Brottet är grovt på grund av fordonets höga värde och då förfarandet varit ett led i organiserad brottslighet.

Ådömd påföljd

Fängelse ett år sex månader, innefattande brott enligt en tidigare villkorlig dom, som förklarades förverkad.

Tidigare brottslighet

T.P. har den 25 oktober 1993 dömts till villkorlig dom för bl.a. häleriförseelse.

Personliga förhållanden

T.P. är född 1967 och medborgare i Estland, där hon är bosatt.

Utvisning

T.P. utvisades ur riket med förbud att återvända inom tio år.

Skäl: (Tingsrätten: T.P. saknar närmare anknytning till Sverige. Då det föreligger risk för att hon kan fortsätta att begå allvarliga brott bör hon utvisas med förbud att återvända under en tioårsperiod.) Hovrätten finner att det saknas anledning att ändra tingsrättens bedömning.