RH 1995:252

Utvisning. - Referat nr 24 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Grovt narkotikabrott och försök till grov varusmuggling: A.B. har den 29 april 1994 transporterat 9.460 gram amfetamin och 447 gram kokain från Warszawa i Polen till Ystad, där han samma dag försökt insmuggla narkotikan till riket men misslyckats därmed till följd av upptäckt. Fara för smugglingsgsbrottets fullbordan har förelegat. Narkotikapartiets omfattning och renhetsgrad medför att brottet skall bedömas som grovt.

Ådömd påföljd

Fängelse tio år.

Personliga förhållanden

A.B. är född 1938 och medborgare i Polen, där han är bosatt.

Utvisning

A.B. utvisades ur riket med förbud att återvända utan tidsbegränsning.

Skäl: (Tingsrätten: A.B. har ingen anknytning till Sverige.Han skall för brotten dömas till ett långvarigt fängelsestraff. Med hänsyn till den fara brotten inneburit för enskilda och allmänna intressen är de så allvarliga att han inte bör få stanna kvar i landet och inte heller återkomma hit. Han skall därför utvisas utan tidsbegränsning.) Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att A.B. skall utvisas ur riket och förbjudas att återvända hit.