RH 1995:265

Utvisning. - Referat nr 37 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Grov stöld: A.M. har den 4 mars 1995 i restaurang Påvels i Uppsala ur K.K:s axelremsväska, som hon hade på sig, stulit en plånbok, innehållande en mindre mängd mynt, körkort, olika medlemskort och ett Master Card.

Försök till bedrägeri: A.M. har härefter samma natt försökt vilseleda anställda i restaurang Burger King i Uppsala att godta det nyss stulna Master Cardkortet som betalning genom att utge sig för att vara behörig innehavare av detta. Fara för brottets fullbordan har förelegat.

Våldtäkt: A.M. har natten till den 14 april 1995 inne på en gård till fastigheten Storgatan 18 i Uppsala genom våld och hot som framstått som trängande fara tvingat fjortonårige D.J. till samlag och därmed jämförligt sexuellt umgänge. Våldet har bestått i att A.M. tagit ett grepp om D.J:s axel och överarm och hållit fast honom samt släpat in honom på gården. A.M. har hotat D.J. med att han hade både kniv och pistol och att han skulle skära halsen av D.J., skära honom i bitar och liknande uttryck. A.M. har tvingat ned D.J. på marken för att suga på sin penis. Härefter har A.M. tvingat D.J. att kyssa honom. Vidare har D.J. beordrats att böja sig framåt mot en husvägg och medan A.M. hållit fast D.J:s överkropp har han genomfört ett analt samlag. Under hela händelseförloppet har A.M. upprepat hotelserna.

Ådömd påföljd

Fängelse fem år.

Personliga förhållanden

A.M. är född 1969. Hans medborgarskap är okänt. A.M. kom till Sverige i januari 1991. Utlänningsnämnden beslutade i mars 1993 att utvisa A.M.. Beslutet har inte kunnat verkställas på grund av att frågan om hans medborgarskap är oklar.

Utvisning

A.M. utvisades ur riket med förbud att återvända utan tidsbegränsning.

Skäl: (Tingsrätten: Eftersom A.M. har gjort sig skyldig till ett brott som med hänsyn till den skada och kränkning som den inneburit för D.J. är så allvarlig att han inte bör få stanna kvar i riket skall han utvisas ur riket.) Hovrätten delar tingsrättens bedömning.