RH 1995:271

Utvisning. - Referat nr 43 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Våldtäkt: R.L. har den 28 maj 1995 i en lägenhet på Skrantahöjdsvägen i Karlskoga tvingat M.H. till samlag genom att med våld släpa in henne i ett sovrum, låsa dörren till detta och sedan hålla fast henne. Han har därefter dragit av henne kläderna och med sina kroppskrafter tvingat isär hennes ben, varefter han med sin penis trängt in i hennes underliv.

Ådömd påföljd

Fängelse tre år.

Personliga förhållanden

R.L. är född 1971 och medborgare i Uganda. Han kom till Sverige i maj 1992 och sökte asyl här. Statens Invandrarverk fann att han saknade asylskäl och avslog genom beslut den 24 augusti 1993 hans ansökan om uppehålls-och arbetstillstånd. Utlänningsnämnden avslog genom beslut den 20 december samma år hans överklagande. Han bor hos en svensk familj i Karlskoga.

Utvisning

R.L. utvisades ur riket med förbud att återvända inom tio år.

Skäl: (Tingsrätten: Då brottet är så allvarligt att R.L. inte bör få stanna kvar här i landet och då förutsättningarna även i övrigt föreligger, skall han utvisas ur riket och förbjudas att återvända hit inom tio år.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.