RH 1995:272

Utvisning. - Referat nr 44 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Häleri: S.B. har vid ett tiotal tillfällen under tiden juni-augusti 1995 av okända personer i Norrköping köpt varor bestående i huvudsak av smycken och kläder till ett värde av minst 20 000 kr och stulna i olika butiker i Norrköpings centrum trots, att hon insett att godset åtkommits genom brott.

Ådömd påföljd

Fängelse två månader.

Personliga förhållanden

S.B. är född 1945 och medborgare i Chile. Hon kom som turist till Sverige från Chile den 7 juni 1995. Hon har uppgett att avsikten var att besöka en manlig svensk bekant, som hon planerar att gifta sig med. Hon har tidigare vid ett tillfälle för ett och ett halvt år sedan varit här. Hon hälsade då på hos en kusin i Norrköping. I Chile är hon gift och har barn men ligger nu i äktenskapsskillnad.

Utvisning

S.B. utvisades ur riket med förbud att återvända inom fem år.

Skäl: (Tingsrätten: S.B. har uppenbarligen kommit till Sverige med avsikt att här begå brott. Det finns risk att hon gör sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. Hennes anknytning till det svenska samhället är obetydlig. Förhållandena är sammantaget sådana att S.B. efter avtjänat straff bör utvisas från Sverige med förbud att återvända hit före sekelskiftet.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.