RH 1995:286

Utvisning. - Referat nr 58 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Våldtäkt: M.H. har medelst våld tilltvingat sig samlag med sin hustru C.Å. i deras gemensamma bostad, Norrbackagatan 60 i Stockholm, i vart fall vid nedan angivna tillfällen.

1. Vid ett tillfälle i april månad 1995, varvid våldet bestått i att M.H. fattat tag i C.Å:s hår, kläder och kropp och dragit, släpat och knuffat henne från köket till sovrummet, där han kastat ner henne på rygg på sängen. M.H. har därefter lagt sig ovanpå C.Å., låst hennes armar och betvingat hennes motstånd och rörelsefrihet, varefter han fullbordat ett samlag.

2. Den 3 augusti 1995, varvid våldet bestått i att M.H. i sovrummet tilldelat C.Å. ett slag i ansiktet och fattat tag i hennes överarmar samt tryckt upp henne mot soffryggen, varefter han förmått henne att sätta sig på sängen. M.H. har därefter tryckt ner C.Å. på rygg i sängen och lagt sig ovanpå henne. När C.Å. då gjort motstånd genom att bl.a. sparka och slå har M.H. tilldelat henne ett knytnävsslag mot ena axeln, varefter han fullbordat ett samlag.

3. Den 13 augusti 1995, varvid våldet bestått i att M.H. dragit och knuffat C.Å. från balkongen till sovrummet, där han knuffat omkull henne på rygg på sängen. M.H. har därefter satt sig grensle över C.Å., låst hennes armar och tilldelat henne ett tiotal slag i ansiktet. En stund senare har M.H. mot C.Å:s vilja fullbordat ett samlag. C.Å. har då inte förmått att göra ytterligare fysiskt motstånd på grund av rädsla för att bli ytterligare misshandlad eller dödad.

Olaga hot: M.H. har utfallit i hotelser mot C.Å. i deras gemensamma bostad, Norrbackagatan 60, i Stockholm enligt följande.

1. Den 18 eller 19 september 1995 genom att bland annat yttra "så här ska jag ta livet av M.Å." samtidigt som han hållit en förskärare mot C.Å:s hals, och "så här ska jag slå ut dina tänder", samtidigt som han med knuten näve knackat mot hennes tänder.

2. Den 22 september 1995 genom att bland annat yttra: "då du kommer hem i morgon ska du hitta katterna och M.Å. döda i blod i lägenheten".

3. Den 23 september 1995 genom att bland annat yttra: "du vet vad som kommer att hända, jag ska hämnas den jävla bögen, jag ska skära halsen av bögjäveln" samtidigt som han haft en förskärare i handen.

M.H:s åtbörder och yttranden har varit ägnade att hos C.Å. framkalla allvarlig fruktan för hennes och brodern M.Å:s säkerhet till person.

Olaga hot: Den 23 september 1995 i Stockholm har C.Å. omtalat för brodern M.Å. att M.H. uttalat hotelser av innebörd att han skall skära halsen av M.Å.. M.Å. har senare samma dag i deras gemensamma bostad, Norrbackagatan 60 i Stockholm, överhört hur M.H. i sovrummet inför C.Å. skrikit bland annat "den bögjäveln ska jag skära halsen av". Hotelserna, vilka M.H. haft skäl anta skulle förmedlas av C.Å. till M.Å., har varit ägnade att hos M.Å. framkalla allvarlig fruktan för hans personliga säkerhet.

Ådömd påföljd

Fängelse två år sex månader.

Personliga förhållanden

M.H. är född år 1966 och medborgare i Marocko. Han kom till Sverige som turist 1991 och träffade här C.Å.. De gifte sig den 13 september 1993. De har inga barn. Den 1 november 1994 beviljades han arbets- och uppehållstillstånd grundat på anknytningen till C.Å.. M.H. har uppehålls- och arbetstillstånd till den 2 november 1995. Han är föremål för s.k. uppskjuten invandringsprövning. C.Å. har uppgett att hon ansökt om äktenskapsskillnad.

Utvisning

M.H. utvisades ur riket med förbud att återvända utan tidsbegränsning.

Skäl: När det gäller frågan om utvisning beaktar hovrätten följande. Våldtäktsbrotten har inneburit svåra integritetskränkningar mot C.Å.. Hovrätten finner med hänsyn härtill brotten så allvarliga att M.H. inte bör få stanna kvar i Sverige. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det inte föreligger skäl att tidsbegränsa utvisningen.