RH 1999:150

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 8 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningen: M.L, född 1976, kastade den 16 augusti 1998 på en restaurang i Skövde en flaska i ansiktet på K.R. Denna erhöll därvid en 1,5 cm lång sårskada vid vänster ögonbryn och en svullnad i ansiktet.

Rubricering: Misshandel.

Tingsrätten: Åtalet ogillades.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 60 timmar. Alternativ påföljd: fängelse två månader. Skäl. Villkorlig dom i förening med böter är inte en tillräckligt ingripande påföljd. M.L. är tidigare ostraffad och synes leva under ordnade förhållanden. Villkorlig dom med samhällstjänst framstår som en lämplig påföljd för brottet.