RH 1999:155

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 13 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningarna: D.N. född år 1976, och hans kamrat ofredade natten till den 9 augusti 1998 A.R. genom att knuffa denne så att han föll omkull. En stund senare misshandlade de A.R. genom att slå och sparka honom. Ett av knytnävsslagen träffade A.R:s haka och flera slag på hans huvud men också på armar och kropp. Sparkarna träffade A.R. i nacken. Av misshandeln fick A.R. bl.a. tre skrapsår i ansiktet och en blodutgjutning på ena kinden.

Rubricering: Ofredande och misshandel.

Tingsrätten: Fängelse två månader. Skäl. Misshandeln har varit av allvarlig art och måste betecknas som ett oprovocerat överfall på allmän plats. Misshandelsbrottet är av sådan art att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 60 timmar. Alternativ påföljd: fängelse två månader. Skäl. D.N. förekommer inte tidigare i kriminalregistret. Enligt frivården lever han under välordnade sociala förhållanden och saknar stöd- eller kontrollbehov. Enligt uppgift har han betalat det utdömda skadeståndet. De allmänna förutsättningarna för villkorlig dom är för handen. Han bedöms lämplig för samhällstjänst. Brottslighetens art och straffvärde medför inte hinder mot att påföljden bestäms till villkorlig dom med samhällstjänst.