RH 1999:162

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 20 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningarna: Den 9 maj 1998 hotade J.V. i alkoholpåverkat tillstånd en bekant, M.T. genom att säga att han skulle döda honom. Senare samma dag misshandlade J.V. kamraten genom att tilldela honom flera knytnävsslag i ansiktet, flera sparkar på kroppen samt slag med ett metallband mot armarna, kroppen och på huvudet. Av misshandeln fick M.T. bl.a. sårskador. Vid samma tillfälle stal J.V. ur M.T:s jackficka 2 000 kr. Slutligen skadade J.V. M.T:s bil genom att slå på den med metallbandet, sparka sönder tanklåset och vrida sönder en vindrutetorkare.

Rubricering: Misshandel, olaga hot, stöld och skadegörelse.

Tingsrätten: Fängelse fyra månader. Skäl. Misshandelsbrottet har utövats med ett tillhygge och J.V. har sparkat M.T. sedan denne fallit omkull på marken. Ett sådant brott brukar normalt följas av ett fängelsestraff. Den misshandel som J.V. hargjort sig skyldig till är av för allvarlig art för att villkorlig dom med samhällstjänst skall kunna ådömas.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Alternativ påföljd: fängelse fyra månader. Skäl. Hovrätten finner inte att den misshandel som J.V. har gjort sig skyldig till är av sådan art att det numera föreligger någon absolut presumtion för ett fängelsestraff. J.V. är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. Gärningarna framstår som en engångsföreteelse.