RH 2000:105

Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). - Referat nr 2 av totalt 8 hovrättsdomar som har meddelats under år 2000 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 2000:104-111). Domarna har vunnit laga kraft.

Gärningarna: Den 7 maj 1998 misshandlade P.M. en man genom att med en krossad glasflaska göra utfall mot denne så att han fick en ca 10 cm långt sårskada på höger arm och en mindre skada på ett finger. Skadorna fick sys med 14 stygn. Vid samma tillfälle krossade P.M. ett skyltfönster. Det kostade drygt 33 000 kr.

Tingsrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 140 timmar. Alternativ påföljd: fängelse sex månader. - P.M. finns inte i kriminalregistret. Det föreligger inte något övervakarbehov. Han var under 21 år när brotten begicks. Brottets straffvärde är högt men inte så högt att det utgör skäl för att bestämma påföljden till fängelse. Tingsrätten finner vid en samlad bedömning, främst med hänsyn till P.M:s ringa ålder att det finns utrymme för att bestämma påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst.

Hovrätten: Hovrätten fastställde tingsrättens dom (Anm. Endast P.M. hade överklagat tingsrättens dom).