RH 2000:106

Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). - Referat nr 3 av totalt 8 hovrättsdomar som har meddelats under år 2000 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 2000:104-111). Domarna har vunnit laga kraft.

Gärningen: A.S. deltog den 4 oktober 1999 i en folksamling på 1000--1500 personer vid Råsunda fotbollstadion. Folksamlingen kastade sten på poliser och polisfordon. A.S. skrek tillsammans med andra ”Döda snutarna, döda grisarna.” Han kastade själv en sten som träffade en polis i ryggen och en som skadade en polisbil.

Personliga förhållanden: A.I. född år 1982, var självförsörjande och skötsam.

Rubricering: Våldsamt upplopp.

Tingsrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Alternativ påföljd: fängelse en månad. - Brottet är så allvarligt att det inte är tillräckligt med böter. Å andra sidan föreligger inte förutsättningar att utdöma en frihetsberövande påföljd (sluten ungdomstjänst).

Hovrätten: Hovrätten fastställde tingsrättens dom (Anm. Endast A.I. hade överklagat tingsrättens dom).