RH 2000:108

Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). - Referat nr 5 av totalt 8 hovrättsdomar som har meddelats under år 2000 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 2000:104-111). Domarna har vunnit laga kraft.

Gärningarna: B.B. tillverkade tillsammans med annan från maj 1997 till mitten av oktober 1999 ca 1 000 liter sprit och 50 liter mäsk. Av spriten såldes ca 400 liter.

Rubricering: Olovlig tillverkning och olovlig försäljning av alkoholdrycker.

Tingsrätten: Fängelse sex månader. - Artbrott.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 150 timmar. Alternativ påföljd: fängelse sex månader. - B.B. som är tidigare ostraffad, lever under ordnade förhållanden. Den brottslighet som han har gjort sig skyldig till bör normalt följas av fängelse. Emellertid synes mängden tillverkad sprit bero på att tillverkningen pågått under nästan två och ett halvt års tid. Produktionen har alltså inte skett i någon större skala. Annat har inte framkommit än att tillverkningen till största delen har skett för B.B:s eget bruk och att den överlåtna spriten har sålts till en begränsad krets vuxna i hans bekantskapskrets. Mot bakgrund av detta kan varken brottens art eller straffvärde anses utgöra hinder mot att påföljden bestäms till villkorlig dom, om den förenas med samhällstjänst.