RH 2000:109

Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). - Referat nr 6 av totalt 8 hovrättsdomar som har meddelats under år 2000 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 2000:104-111). Domarna har vunnit laga kraft.

Gärningarna: B.P. har tagit emot och upplåtit till förvaring 3 360 liter smuggelsprit. Tillsammans med en annan person lossade han spriten. Han och den andra personen sålde sedan ca 590 liter sprit. Vidare upplät B.P. en av honom disponerad lagerlokal till två personer för förvaring av ca 2 400 000 insmugglade cigaretter. Av partiet sålde B.P. 330 00 cigaretter.

Personliga förhållanden: B.P. som var 60 år gammal vid domsfällandet, har tidigare lagförts endast för trafikförseelser. Han lever under ordnade förhållanden. Han drabbades av hjärtinfarkt 1999 och var under häktestiden inlagd på sjukhus för kärlkramp.

Rubricering: Olovlig befattning med smuggelgods.

Tingsrätten: Fängelse åtta månader. - B.P. har hanterat smuggelgods, cigaretter och sprit. Hans hantering har huvudsakligen avsett förvaring. Han har dock sålt sprit och cigaretter i ej ringa omfattning. Brottslighetens art är sådan att annan påföljd än fängelse normalt sett inte bör komma i fråga. Varken med hänsyn till B.P:s ålder eller hans hälsotillstånd kan ett fängelsestraff anses drabba honom oskäligt hårt.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar. Alternativ påföljd: fängelse sex månader. - B.P. har relativt allvarliga problem med hjärtat och riskerar även att förlora sitt arbete om han skulle dömas till fängelse. Hovrätten finner med hänsyn härtill att villkorlig dom med samhällstjänst är en tillräckligt ingripande påföljd.