RH 2000:111

Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). - Referat nr 8 av totalt 8 hovrättsdomar som har meddelats under år 2000 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 2000:104-111). Domarna har vunnit laga kraft.

Gärningen: P.M. född 1957, innehade i april 1998 101,9 gram cannabisharts.

Rubricering: Narkotikabrott.

Tingsrätten: Fängelse en månad. - Artbrott.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Alternativ påföljd: fängelse en månad. - Om domen förenas med samhällstjänst får den anses så ingripande att brottslighetens art inte utgör hinder för att meddela en villkorlig dom.