RH 2006:101

Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: G har i augusti 2006 genom våld och hot tvingat M till sexuella handlingar bestående i såväl oralt som vaginalt samlag. - G dömdes även för misshandel och olaga hot som han utsatt M för dagarna före de sexuella handlingarna.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt; Fängelse 2 år; Kränkningsersättning 75 000 kr.