RH 2009:106

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Försök till grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling

Påföljd: Fängelse 4 år

Utvisning: 10 år