RH 2009:111

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.