RH 2009:113

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Grov stöld och försök till grov stöld (C, M och W) samt grovt egenmäktigt förfarande (C)

Påföljd: Fängelse 3 år (C); Fängelse 2 år (M och W)

Utvisning: 5 år