RH 2009:116

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Grov misshandel

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader

Utvisning: 5 år (tingsrätten: utan tidsbegränsning)

Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att P (statslös) ska utvisas och förbjudas att återvända till Sverige. Även om P gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet bör dock återreseförbudet tidsbegränsas till en tid av fem år från hovrättens dom (jfr NJA 1992 s. 615).