RH 2009:120

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Försök till dråp och misshandel

Påföljd: Fängelse 4 år 6 månader

Utvisning: Utan tidsbegränsning

H (medborgare i Vitryssland) har gjort sig skyldig till brott av mycket allvarlig art. H kom till Sverige år 2001. Han har ingen familj i Sverige. Trots den relativt långa tid han vistats i landet får med hänsyn till brottslighetens allvarliga karaktär dock anses föreligga synnerliga skäl för utvisning. Av Migrationsverkets yttrande framgår att hinder jämlikt 12 kap.1-3 §§utlänningslagen mot att genomföra ett eventuellt utvisningsbeslut inte föreligger. H har i hovrätten uppgett att en kamrat till honom är efterlyst för ett brott som ägde rum i Vitryssland under 2003-2004. Polisen i Vitryssland anser att han är medhjälpare till kamraten. Om han döms för medhjälp till brottet riskerar han livstids fängelse eller dödsstraff. Anledningen till att han inte tidigare berättat om detta är att ingen frågat om det.

Enligt vad H själv uppgett är han endast misstänkt för brott. Hovrätten finner därtill att hans berättelse i denna del inte framstår som trovärdig eller sannolik. Hinder mot verkställighet föreligger därför inte och tingsrättens förordnande om utvisning ska bestå.