RH 2009:129

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling

Påföljd: Fängelse 10 år

Utvisning: Utan tidsbegränsning