RH 2009:130

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och övergrepp i rättssak

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader

Utvisning: 10 år