RH 2009:133

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Försök till våldtäkt och misshandel

Påföljd: Fängelse 3 år

Utvisning: 10 år (tingsrätten: utan tidsbegränsning)

Ett beslut om utvisning bör som regel tidsbegränsas. Möjligheten att ge förbud utan tidsbegränsning bör i allmänhet tillgripas endast i samband med en dom som avser särskilt allvarlig brottslighet eller i fråga om en utlänning som tidigare har begått mycket allvarlig brottslighet. T (medborgare i Libyen) är tidigare dömd för brott i Sverige, varvid påföljden bestämdes till dagsböter, och har nu dömts för brott med ett relativt högt straffvärde. Enligt hovrätten bör beslutet om utvisning enligt huvudregeln tidsbegränsas. Hovrätten bestämmer den tid under vilken T inte får återvända till Sverige till tio år. Det finns, även med beaktande av att beslutet om utvisning tidsbegränsas, inte anledning att ändra det av tingsrätten utdömda fängelsestraffet.