RH 2009:138

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.