RH 2009:142

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.