RH 2009:143

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.