RH 2009:148

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.