RH 2009:150

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.