RH 2009:151

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.