RH 2009:152

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.