RH 2009:154

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.