RH 2009:158

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Grov narkotikasmuggling och försök till grov narkotikasmuggling

Påföljd: Fängelse 10 år

Utvisning: Utan tidsbegränsning