DVFS 1987:21

Domstolsverkets föreskrifter om upphörande av Föreskrifter för beräkning av maximibeloppet för rättshjälpsavgiften när dödsbo söker allmän rättshjälp

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1987:21

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Tomas Stahre
Utkom från trycket den 15 december 1987

Domstolsverkets föreskrifter om upphörande av Föreskrifter för beräkning av maximibeloppet för rättshjälpsavgiften när dödsbo söker allmän rättshjälp 

utfärdade den 2 december 1987.

Domstolsverket föreskriver att Föreskrifter för beräkning av maximibelopp för rättshjälpsavgiften när dödsbo söker allmän rättshjälp (DVFS 1983:5, B 65) skall upphöra att gälla i och med utgången av år 1987.

____________

DOMSTOLSVERKET

LARS ÅHLÉN

Bengt Johansson

(DV:s dnr 2934-1987)