DVFS 1987:3

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1987:3

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Tomas Stahre
Utkom från trycket den 16 februari 1987

Domstolsverkets föreskrift om upphävande av föreskrifter om rekryteringsbegränsningar vid vissa myndigheter inom domstolsverkets verksamhetsområde 

utfärdad den 16 januari 1987.

Domstolsverket föreskriver att föreskrifterna om rekryteringsbegränsningar vid vissa myndigheter inom domstolsverkets verksamhetsområde (DVFS 1985:7, A 64) skall upphöra att gälla två veckor efter den dag föreskriften enligt uppgift på den utkom från trycket.

____________

DOMSTOLSVERKET

LARS ÅHLÉN

Per Bylén

(DV:s dnr 2181-1986)