DVFS 1988:1

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa författningar i domstolsverkets författningssamling

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1988:1

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Tomas Stahre
Utkom från trycket den 20 februari 1988

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa författningar i domstolsverkets författningssamling 

utfärdade den 11 februari 1988.

Domstolsverket föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av februari månad 1988, nämligen

Serie nr Löp nr Rubrik
A 32 1977:92

Riktlinjer för deltidstjänstgöring m m.

A 41 1979:15

Anvisningar för delegering av administrativa beslut i länsrätterna i Stockholms län, Malmöhus län samt Göteborgs och Bohus län

A 42 1979:16 Anvisningar för delegering av administrativa beslut i annan länsrätt än länsrätterna i Stockholms län, Malmöhus län eller Göteborgs och Bohus län
B 68 1979:53 Anvisningar för delegation av beslutanderätt i administrativa ärenden i tingsrätt


 Allmänna råd beträffande delegering av administrativa ärenden och arbetsuppgifter till administrativa biträden och kansliföreståndare vid de tingsrätter respektive länsrätter som saknar administrativ enhet lämnas i domstolsverkets Handbok för personaladministration. 

____________

DOMSTOLSVERKET

LARS ÅHLÉN

Per Bylén

(DV:s dnr 341-1988)