DVFS 1988:20

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av Formulär till målförteckning och dagboksblad samt föreskrifter om dagbokföring m m för mellankommunala skatterätten (DVFS 1983:18 B 82)

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1988:20

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Tomas Stahre
Utkom från trycket den 15 juni 1988

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av Formulär till målförteckning och dagboksblad samt föreskrifter om dagbokföring m m för mellankommunala skatterätten (DVFS 1983:18 B 82) 

utfärdade den 3 juni 1988.

Domstolsverket förskriver med stöd av 23 § förordningen (1979:575) om protokollföring m m vid de allmänna förvaltningsdomstolarna att Formulär till målförteckning och dagboksblad samt föreskrifter om dagbokföring m m för mellankommunala skatterätten (DVFS 1983:18 B 82) skall upphöra att gälla i och med utgången av juni månad 1988.

____________

DOMSTOLSVERKET

TOMAS STAHRE

Mikael Ocklind

(DV:s dnr 1065-1988)