DVFS 1991:4

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter i domstolsverkets författningssamling

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1991:4

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 11 mars 1991

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter i domstolsverkets författningssamling 

utfärdade den 27 februari 1991.

Domstolsverket föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av februari månad 1991, nämligen

Serie nr Löp nr Rubrik
B 73 1986:19 Förskrifter om dagbokföring vid rättshjälpsnämnderna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall
B 77 1980:31 Allmänna anvisningar för utformning av vissa tjänsteföreskrifter för en rättshjälpsnämnd
B 78 1980:42 Arbetsordningar för rättshjälpsnämnderna
B 78:1 1984:4 Ändringar i arbetsordningar för rättshjälpsnämnderna

Av 2 § förordningen med instruktion för rättshjälpsmyndigheten (1990:1048) och 16 § verksförordningen (1987:1100) följer bl a att rättshjälpsmyndigheten skall i arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de föreskrifter som behövs om myndighetens organisation och formerna för myndighetens verksamhet. 

____________

DOMSTOLSVERKET

LARS ÅHLÉN

Jan Bäckström

(DV:s dnr 281-1991)