DVFS 1991:8

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av Tillämpningsanvisningar för system S och Ändringar av tillämpningsanvisningar för system S

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1991:8

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 28 juni 1991

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av Tillämpningsanvisningar för system S och Ändringar av tillämpningsanvisningar för system S 

utfärdade den 17 juni 1991.

Domstolsverket föreskriver att föreskrifterna om tillämpningsanvisningar för system S (DVFS 1977:29, A 7) samt ändringar i tillämpningsanvisningar för system S (DVFS 1977:38, A 7:1, 1977:77, A 7:2, 1977:106, A 7:3, 1978:12, A 7:4, 1978:31, A 7:5, 1979:26, A 7:6, 1980:3, A 7:7, 1981:28, A 7:8, 1982:25, A 7:9, 1983:14, A 7:10 och 1983:25, A 7:11) skall upphöra att gälla med utgången av juni månad 1991.

____________

DOMSTOLSVERKET

LARS ÅHLÉN

Mats Malmsjö

(DV:s dnr 923-1991)