DVFS 1992:21

Domstolsverkets föreskrifter om upphörande av föreskrifter om personundersökartaxa

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1992:21

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 18 december 1992 

Domstolsverkets föreskrifter om upphörande av föreskrifter om personundersökartaxa 

utfärdade den 24 november 1992.

Domstolsverket föreskriver att Domstolsverkets föreskrifter om personundersökartaxa (DVFS 1991:21, B 91) skall upphöra att gälla.

____________

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket.

DOMSTOLSVERKET

LARS ÅHLÉN

Mats Malmsjö

(DV:s dnr 1591-1992)