DVFS 1993:26

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter för rapportering av inskrivningsmyndighets expeditionstider m m

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1993:26

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 20 december 1993 

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter för rapportering av inskrivningsmyndighets expeditionstider m m 

meddelade den 10 december 1993.

Domstolsverket föreskriver att verkets föreskrifter om rapportering av inskrivningsmyndighets expeditionstider m m (DVFS 1993:4 B 67) skall upphöra att gälla i och med utgången av december månad 1993.

____________

DOMSTOLSVERKET

HANS-ERIK JONASSON

Ulf Johansson