DVFS 1997:12

Domstolsverkets föreskrifter angående betalning av rättshjälpsavgift

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1997:12

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 24 oktober 1997

Domstolsverkets föreskrifter angående betalning av rättshjälpsavgift

beslutade den 19 september 1997.

Domstolsverket utfärdar med stöd av 25 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) och 18 § rättshjälpsförordningen (1997:404) följande föreskrifter angående betalning av rättshjälpsavgift.

Med fortlöpande betalning av rättshjälpsavgift avses betalning en gång i kvartalet eller vid den senare tidpunkt under kvartalet då den utestående rättshjälpsavgiften uppgår till 2 000 kr.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 1997.

DOMSTOLSVERKET

BERTIL HÜBINETTE

Bengt-Åke Engström

(DV:s dnr 1144-1997)