DVFS 1998:4

Domstolsverkets föreskrifter om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1998:4

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 22 december 1998

Domstolsverkets föreskrifter om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål; 

utfärdade den 16 december 1998.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol att tingsrätterna och hovrätterna skall tillämpa de bestämmelser om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål som är intagna i bilaga A respektive B till denna författning.

____________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1999, då förordningen (DVFS 1993:21 B 86) med efterföljande ändringar (DVFS 1994:8 B 86:1, 1995:7 B 86:2, 1996:9 B 86:3, 1997:5 B 86:4) skall upphöra att gälla.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

(DV:s dnr 1451-1998)