DVFS 1998:4

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

Domstolsverkets författningssamling 2001:5

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Brokelind
Utkom från trycket den 7 september 2001

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag; 

utfärdade den 4 september 2001.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol i fråga om Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

dels att bilaga A(1), som avser tingsrätt, skall ha ändrad lydelse på det sätt som framgår av bilaga 1 till dessa föreskrifter,

dels att bilaga B(2), som avser hovrätt, skall ha ändrad lydelse på det sätt som framgår av bilaga 2 till dessa föreskrifter.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2001.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

1 Ändrad genom DVFS 1999:7, DVFS 1999:13, DVFS 1999:21 och DVFS 2000:7
2 Ändrad genom DVFS 1999:7, DVFS 1999:21 och DVFS 2000:7
(DV:s dnr 1190-2001)