DVFS 1998:5

Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1998:5

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 22 december 1998 

Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål; 

utfärdade den 16 december 1998.

Domstolsverket fastställer med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem bilagda (1) föreskrifter om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i hovrätt.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999. Samtidigt upphör DVFS 1993:22 B 8, 1994:12 B 8:1, 1995:4 B 8:2, 1996:6 B 8:3 och 1997:6 B 8:4 att gälla.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

1 Bilagan här utesluten
(DV:s dnr 1451-1998)