DVFS 1998:7

Domstolsverkets föreskrifter om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1998:7

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jan Bäckström
Utkom från trycket den 22 december 1998 

Domstolsverkets föreskrifter om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen 

utfärdade den 21 december 1998.

Domstolsverket fastställer med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem bilagda (1) föreskrifter om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999. Samtidigt upphör DVFS 1995:6 B 12, 1996:8 B 12:1 och 1997:8 B 12:2 att gälla.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

1 Bilagan här utesluten
(DV:s dnr 1451-1998)