DVFS 1999:11

Domstolsverkets föreskrifter om hovrätts medverkan i uppbörd av utdömda böter m.m.

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1999:11

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Birgitta Holmgren
Utkom från trycket den 12 maj 1999

Domstolsverkets föreskrifter om hovrätts medverkan i uppbörd av utdömda böter m.m.; 

utfärdade den 3 maj 1999.

Domstolsverket fastställer med stöd av 26 § bötesverkställighetsförordningen (1979:197) bilagda (1) föreskrifter om hovrätts medverkan i uppbörd av utdömda böter m.m.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 1999. Samtidigt upphör DVFS 1988:42 B 118 och 1989:25 B 118:1 att gälla.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

1 Bilagan här utesluten
(DV:s dnr 608-1999)