DVFS 1999:12

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1999:12

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Birgitta Holmgren
Utkom från trycket den 3 juni 1999

Domstolsverkets föreskrift om upphävande av Domstolsverkets föreskrift med information om bisysslor (DVFS 1983:9, B 43); 

beslutad den 17 maj 1999.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (1998:317) med instruktion för Domstolsverket att föreskrift med information om bisysslor (DVFS 1983:9, B 43) skall upphöra att gälla vid utgången av maj månad 1999.

____________


DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Susanne Karlberg

(DV:s dnr 640-1999)