DVFS 1999:23

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverket författningssamling DVFS 1999:23

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Birgitta Holmgren
Utkom från trycket den 5 januari 2000 

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål; 

utfärdade den 21 december 1999.

Domstolsverket fastställer med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem och 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister att föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i hovrätt (DVFS 1998:5) (1) skall ha ändrad lydelse på sätt framgår av bilaga (2).

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

1 Ändrad genom DVFS 1999:9
2 Bilagan här utesluten
(DV:s dnr 1565-1999)