DVFS 1999:24

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter för Högsta domstolen om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1999:24

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Birgitta Holmgren
Utkom från trycket den 5 januari 2000 

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter för Högsta domstolen om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål; 

utfärdade den 21 december 1999.

Domstolsverket fastställer med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem att föreskrifter för Högsta domstolen om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen (DVFS 1998:7) skall ha ändrad lydelse på sätt framgår av bilaga (1).

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

1 Bilagan här utesluten
(DV:s dnr 1565-1999)