DVFS 1999:7

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1999:7

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Birgitta Holmgren
Utkom från trycket den 12 maj 1999

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål; 

utfärdade den 3 maj 1999.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol i fråga om Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål

dels att bilaga A skall ha ändrad lydelse på det sätt som framgår av bilaga 1 till dessa föreskrifter,

dels att bilaga B skall ha ändrad lydelse på det sätt som framgår av bilaga 2 till dessa föreskrifter.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 1999.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

(DV:s dnr 608-1999)