DVFS 1999:9

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 1999:9

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Birgitta Holmgren
Utkom från trycket den 12 maj 1999

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål; 

utfärdade den 3 maj 1999.

Domstolsverket fastställer med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem att föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i hovrätt (DVFS 1998:5) skall ha ändrad lydelse på sätt framgår av bilaga (1).

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 1999.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

1 Bilagan här utesluten
(DV:s dnr 608-1999)